Baca Gazı Analizi: ısıtma sisteminin yakma ayarların kontrol edilmesi ve atmosfere atılan gazın kalitesi özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için baca gazları elektro kimyasal sensörlere sahip elektronik cihazlar aracılığı analiz edilirler.

Baca gazı analizinde atmosfere atılan atıkgazın zararlılık derecesi tespit edildiği gibi, baca gazı sıcaklığı, baca gazı basıncı (baca çekişi), baca gazı debi, l hava fazlalık katsayısı gibi bilgiler verir. Bu bilgiler doğrultusunda brülör ayarlarının doğru mu yanlış mı yapılmış, baca ile ısıtma sisteminin uyumluluğu hakkında somut ve çözümleyici kriterler verir.