imagesCLV Eşmerkezli (Konsentrik) Baca Sistemleri: çok katlı konut veya residence tipi yapılarda duvar tipi hermetik veya yoğuşmalı ısıtma cihazlarının, ortak bir düşey iç içe geçmiş konsentrik baca sisteminde baca gazlarını atmosfere iletirken, iç cidar ile dış cidar arasından ısıtma cihazlarına yanma havasını temin eden baca düzeneğidir.

Ülkemizde inşaat malzemesinden mevcut şaftların üretim kalitesi yeterli olmadığından ve uygun ölçülerde yapılmadıklarından, CLV Eşmerkezli Baca Sistemleri diğer adıyla Konsentrik Baca Sistemi, LAS Baca Sistemlerinim uygulanamadığı durumlarda alternatif olarak geliştirilmiş bir düzenektir.