Hermatik sistemler kapalı yanma ünitesine sahip doğal gaz ya da sıvı gazla çalışan yoğuşmalı ve ya yoğuşmasız bireysel ısıtma sistemlerinden baca gazını atmosfere
iletmek için dizayn edilmiştir. Bu sistemlerde baca gazı ısıtma sistemi içerisinde yer alan bir fan tarafından bacaya iletildiği için pozitif basınçlı sistemler olarak da adlandırılır.İç içe geçmiş iki baca sisteminden meydana gelmektedir. Isıtma cihazlarının kapasiteleri ve yanma havası gereksinimleri baca iç çapı ve dış çapını belirlemektedir. Cihaz kapasiteleri ve yanma gereksinimlerine göre üç standart baca çapı belirlenmiştir.