Merkezi sistemlerde kullanılan kazanlar mutlaka müstakil bir bacaya
bağlanmalıdır. (Çok kazandan oluşan kaskad sistemler ile üretici firma
tarafından belirtilen şartlar hariç.)
· Bireysel ısıtma sistemlerinde cihaz baca bağlantısının sızdırmaz şekilde
bacayla birleştiğinden ve bağlantı borusunda çatlak ve kırıklar
olmadığından emin olunuz. Baca bağlantı borularını yoğuşmaya
dayanıklı paslanmaz çelik vb. rijit (esnek olmayan/sabit, katı) borulardan
olmasını sağlayarak yapınız. Zorunlu olarak esnek bağlantı gerekiyorsa
yine paslanmaz çelik malzeme ile imal edilmiş olanı seçiniz.
· Baca bağlantılarının mutlaka tam sızdırmaz olması gereklidir.
· Çoğu ilin gaz şirketi kurallarına göre şönt bacalar da yoğuşmaya
dayanıklı malzemeden ve sızdırmaz yapılmak kaydıyla kullanılmaktadır.
Dünyada da belli kural ve şartları sağlamak kaydıyla bizde adi şönt
dediğimiz bacalara benzer örnekler bulunmaktadır. Bazı illerde bacalı
ferdi ısıtma cihazlarının doğal gazda kullanılması tamamen yasaktır. Bu
nedenle bu konuda ilgili gaz şirketlerince belirtilen kurallar geçerlidir.
· Ana baca hattında piyasada “bağlantı tuğlası” olarak bilinen ve yaygın
olarak kullanılan malzeme, zaman içinde kolayca deforme olması ve
doğal gazdaki asidik ortam korozyona neden olması sebebiyle istenen
sızdırmazlık özelliğini ve/veya gerekli çekişi sağlamadığından astarsız
kullanımı sakıncalıdır.
· Bacaların kesiti her yerinde aynı olmalı, keskin dirsek gibi sert ve kısa
dönüşlerden kaçınılmalıdır.
· Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmalı ve çatı tepesini en
az 60–80 cm geçmelidir.
· Bacaların yapımında depreme dayanıklılık dikkate alınmalıdır.
· Bacalarda gaz sızdırmaz temizleme kapağı bulunmalıdır.
· Bacalarda yoğuşan suyu tahliye edebilmek için boşaltma sifonu
bulunmalıdır.
· Merkezi sistem bacalarda baca gazı analizinin yapılabilmesi için uygun
ölçüde manşon bulunmalıdır.
· Çelik bacalar mümkünse paratoner tesisatına sahip olmalı ve bina
topraklamasından bağımsız olarak topraklanmalıdır.
· Rüzgarlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini
ıslatmasını engellemek ve kuşlar, ağaç yaprakları vb. şeylerin bacanın
içine girmesini önlemek için, bacada baca şapkası olmalıdır.