Bacalar, TS EN 1443 standardında aşağıdaki performans özelliklerine göre sınıflandırılır.

– Sıcaklık
– Basınç
– Kurum Ateşi Direnci
– Yoğuşma Direnci
– Korozyona Direnç
– Isı Geçiş Direnci
– Yanabilen Malzemeye Olan Uzaklık

Sıcaklık

Bacanın nominal çalışma servis sıcaklığına karşılık gelen ısı derecesidir. Baca ile cihaz arasındaki sıcaklık uyumunu sağlamak için, nominal kapasitede çalışan cihazdan çıkan dumanların sıcaklığından yüksek ya da buna eşit bir sıcaklık derecesine sahip baca elemanı seçmek gerekir.

Basınç ve Gaz Sızdırmazlığı

Baca elemanı negatif basınç ya da pozitif basınç olarak yanma gazlarına dayanma kabiliyetlerine uygun düşen basınç kategorisidir.

Negatif basınçlı baca sistemleri için gösterim: N1 , N2
Pozitif basınçlı baca sistemleri için gösterim: P1 , P2
Yüksek pozitif basınçlı baca sistemleri için gösterim: H1 , H2

Negatif Basınçlı Baca Sistemi: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha düşük olacak şekilde tasarımlanmış baca sistemidir.
Pozitif Basınçlı Baca Sistemi: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha yüksek olacak şekilde tasarımlanmış baca sistemidir.

Kurum Ateşi Direnci Sınıfları

Kurum tutuşması; Baca astarının iç yüzeyinde birikmiş yanıcı kalıntıların yanmasıdır. Kurum tutuşmasına dayanıklı baca sistemi; belirtilmiş yüksek bir ısı etkisine dayanabilen bacadır.

O: Kurum ateşi direnci olmayan bacalar için,
G: Kurum ateşi direnci olan bacalar için kullanılır.

Yoğuşma Direnci Sınıfları

Kuru Çalışma; Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiğlenme noktasının üzerinde olacak şekilde tasarlanmasıdır.

Yaş Çalışma; Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiğlenme noktasının altında olacak şekilde tasarlanmasıdır.

W: Islak (yaş) çalışma durumundaki bacalar için,
D: Kuru çalışma durumundaki bacalar için kullanılır.