kaskat

Yan yana konulmuş  duvar tipi yoğuşmalı  ısıtma cihazlarından meydanagelmektedir.Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde geliştirilen üstten aşağıya doğru üflemeli oransal yakma yöntemiyle %97 oranında yanma verim elde edile bilmektedir. Isıtma sistemine geri gönderilen ve tam yoğuşturma yöntemiyle elde edilen ek enerji ile toplam verimlilik doğalgaz türü yakıtlarda %108’e kadar çıkabilmektedir. Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde klasik sistemlere göre %30’a varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır.Kaskad baca sistemlerinden tam verim alınması için yatay hatta yoğuşma suyunu dışarı atılması için 3S04; eğim verilmesi, baca çekişinin maksimizasyonu için düşey hattın uygun görüldüğü yerler de kaya yünü ile izole edilmesi ve bol oksijenli yanma havasının sağlanması gerekmektedir.

Bir büyük kazan yerine birden fazla küçük kapasiteli kazanların belirli program dahilinde birlikte çalıştırma şekli olan kaskad ısıtma sistemleri için geliştirilmiş baca sistemi. Cihaz sayısına bağlı baca kolektörü, baca bağlantısı ve bacadan oluşan sistem düşük baca sıcaklığında pozitif basınçlı olarak tasarlanmıştır. Muf içine yerleştirilen özel contalar ile tam sızdırmazlık sağlanır.

Birden fazla ısı üretici cihazın ortak baca borusu kullanılarak atık gazlarının atmosfere taşınması için dizayn edilen sistemlerdir. AISI 316 L paslanmaz çelikten mamul baca sistemi, şaft içi tek cidar, şaft içi çift cidar, bina dışında çift cidar olmak üzere uygulama alanları bulunmaktadır. Kaskad baca sistemleri tasarımında baca sızdırmazlığı önem arz etmektedir. Baca düşey bölümü alt noktasında ve yatay baca son kısmında bulunan drenaj ile yoğuşma suyu tahliye edilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır dış cidar malzemesi alüminyum veya paslanmaz sacdan mamul olup dış ortam şartlarında kullanıma uygundur.

 

 

Kullanım alanı doğalgaz yakıtlı cihazlardır..Baca sistemi aksesuarları ile (modül bağlantı kelepçesi, duvar sabitleme kelepçesi, duvar ve ana taşıyıcısı) bina dışından montajı yapılabildiği gibi aynı zamanda mevcut yapı içerisinde baca montajı da yapılabilmektedir.

Tasarımında baca sızdırmazlığı önem arz etmektedir. Isıtma sistemine geri gönderilen ve tam yoğuşturma yöntemiyle elde edilen ek enerji ile toplam verimlilik doğalgaz türü yakıtlarda %108’e kadar çıkabilmektedir. Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde klasik sistemlere göre %30’a varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Kaskad baca sistemlerinden tam verim alınması için yatay hatta yoğuşma suyunu dışarı atılması için 3S04; eğim verilmesi, baca çekişinin maksimizasyonu için düşey hattın uygun görüldüğü yerler de kaya yünü ile izole edilmesi ve bol oksijenli yanma havasının sağlanması gerekmektedir. İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır dış cidar malzemesi alüminyum veya paslanmaz sacdan mamul olup dış ortam şartlarında kullanıma uygundur.

Kaskad baca sistemine dahil olan cihazlar aynı tür yakıt yatmalı ve ısıl güçleri birbirinin aynı olmalıdır.

Duman kanalları ve bacalar yoğuşma suyuna dayanıklı olmalıdır.

Kaskad baca sisteminde en fazla kaç cihazın kullanılabileceği, kullanılacak baca hesap programları ile sınırlı olacaktır. Baca boyutlandırma hesabı, İGDAŞ tarafından onaylı baca hesap programları ile yapılacaktır.

Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar, üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TSE’den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalata yeterlilik belgesi” almış baca firmaları tarafından yapılmalıdır.

Birden fazla cihazın hızlandırma parçalarının, yatayda oluşturulacak kollektör ile ortak bir duman kanalına bağlanması ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile yapıldığı kaskad baca sistemlerinde duman kanalı ve baca; TSE’den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalat yeterlilik belgesi” almış baca firmaları tarafından yapılıyorsa, her bir hızlandırma parçası üzerine otomatik olarak çalışan baca klapesi tesis edilmelidir.

İGDAŞ tarafından onaylı baca hesap programları ile yapılacak baca boyutlandırma hesabında;

– Baca, negatif basınçlı sistem şeklinde dizayn edilmiş ise bimetal (termik kumandalı) baca klapeleri kullanılmalıdır.
– Baca, pozitif basınçlı sistem şeklinde dizayn edilmiş ise motor tahrikli baca klapeleri kullanılmalıdır.

TSE’den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalat yeterlilik belgesi” almış baca firmaları, aşağıda belirtilen ve ilgili yerlere ait baca tesisatının kendileri tarafından yapıldığını ve buna dair bilgilerin yer aldığı kaşeli, imzalı ve antetli belgeyi İGDAŞ’a ibraz etmek zorundadır.

– Baca malzemesinin uygun olduğu,
– Baca montajının kendileri tarafından yapıldığı,
– Bacaya ait sızdırmazlık testlerinin uygun olduğu,
– Hızlandırma parçası üzerinde hangi tür klapenin kullanıldığı.

Anma ısıl gücü 200 kW’a kadar olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma suyu nötralize edilmeden atık su şebekesine boşaltılabilir. Anma ısı gücü 200 kW’tan büyük olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma suyu, nötralize edilerek pH değeri 6,5 – 9 arasına yükseltilmeli ve bundan sonra atık su şebekesine boşaltılmalıdır. Nötralizasyon kabında kullanılan granülün bitmesi durumunda tedariki konusunda cihaz servislerine başvurulmalı ve abonelere bu konu hakkında bilgi verilmelidir.